Aartsengel Camael/ Samael

 • Name Archangel:
 • Also known as:
 • Celestial title:
 • Archangel Rank:
 • Celestial Race: 
 • Guardian off:
 • Religion mentions him:
 • Egyptian name:
 • Norse name:
 • Greek/ Roman title:
 • Energy color:
 • Planet under rulership:
 • Season:
 • Month:
 • Day:
 • Zodiak:
 • Element:
 • Animal:
 • Mystical animal:
 • Color:
 • Gemstone:
 • Symbol:
 • Tarot card:
 • Tree:
 • Flower:
 • Herb:
 • Anatomy Governed:
 • Aartsengel Camael/ Samael,
 • Samil, Sammiel, Sammael, Cammiel, Cameel, 
 • Krijger van God, God’s Rechter, 
 • Aartsengel, Hemelse Prins, Vorstdom
 • Serafijn, Ophanim, vorstdom mix. 
 • Alle zielen in deze universum, mensheid, Oordeel,
 • Esoterisch, Christendom Judaisme. 
 • Anubis, Osiris,
 • Forseti, Loki, Goddess, Hel.
 • Aries, Mars, Hades, Erebus, 
 • Brons met donker gele goud, de kleuren van vuur,
 • Saturnus en Mars,
 • winter, 
 • Camaël werkt het beste met de energie van de maand Feruari, 
 • Dinsdag.
 • Alle astrologische energien,
 • Het element vuur.
 • Panther, Ram, zwarte paard,
 • zwarte eenhoorn, draak, Phoenix,
 • een bronzen bol, goud, oranje rood, bruin, 
 • Bloedsteen, Granaat.
 • vijf puntige ster. 
 • the Tower, 
 • Acacia, Rowan.
 • Daisies, Rode Roos, Belladonna.
 • Tyme, distel,  werkhout. 
 • Arm, spieren, zenuwstelsel. 

Extra informatie over deze Engel

De aartsengel Camael verschijnt als een jonge man die een combinatie van een Romeins gouden harnas draagt ​​met een bepaalde Elven-look. De tuniek zelf komt in de kleurencombinatie grijs, zwart, rood met fel glanzende gouden runen.

 

Camael heeft een diepe, verleidelijke blauw tot groene oogkleur met lang blond haar.

In zijn rechterhand houdt hij een lang rood tot oranje glanzend zwaard dat past bij zijn energie.

 

Een lijst met taken gerelateerd aan de aartsengel Camael:

 

Eerst geschapen Engel des doods, de hoofdrechter en Gods rechterhand.

Tweelingbroer van de aartsengel Michaël, terwijl de ene werd geschapen om het leven te vertegenwoordigen, werd de andere gevormd om alles te vertegenwoordigen dat met de dood te maken had.

Heerser van Mars, Saturnus en van de hemelse gevangenis en de vijfde hemel.

Bewaarder van de lijst van zielen gecreëerd in ons universum,

Verbinding tussen de gevallenen en de schepper met aartsengel Metatron.

 

Welke andere belangrijke taken heeft hij?

 

Als een van de allereerste engelen maakt hij deel uit van veel meer dan de meeste mensen hem toeschrijven. Aartsengel Camael heeft hetzelfde energieniveau als Michaël, hij is sterk, hij is een heerser en een leider van alle engelen. Sommigen noemen hem en Aartsengel Michaël de hemelse prinsen, dit houdt verband met het belang van hun taak.

 

Engel van de Apocolyps met: Orifiel, Anael, Zachariel, Raphael, Michael en Gabriel.

Engel van de schepping met: Orifiel, Anael, Zachariel, Raphael, Uriel, Gabriël en Michael.

De Aartsengel regeert:

 

Magische bedoelingen: gerechtigheid, oordelen, oorlog, fysieke moed en het overwinnen van vijanden. Projecten gerelateerd aan oorlog – succes, preventie en oorzaak. De energieën van deze dag harmoniëren het beste met inspanningen van mannelijke vibratie, helpen bij aspecten zoals conflicten, fysiek uithoudingsvermogen en kracht, lust, jagen, sport en alle soorten competitie. Hij kan assisteren bij rituelen die verband houden met chirurgische ingrepen of politieke ondernemingen. Moed, fysieke kracht, wraak, militaire eer, chirurgie en het verbreken van negatieve spreuken, huwelijk, oorlog, vijanden, gevangenis, vitaliteit en assertiviteit

 

Heerschappijen: politiezaken, oorlog, sport, techniek, machines, mannelijke seksualiteit, chirurgie, fysieke kracht, moed, bescherming, hulp bij het omverwerpen van vijanden, agressie, ambitie, argumenten, competitie, conflict, vernietiging, energie, doelen, lust, medische problemen , sport, kracht, strijd, strijd, operatie, onrust, overwinning.

Aartsengel Camaël's verhaal uitgelegd.

Aartsengel Camael, ook bekend als Samael, is een van de belangrijkste en grootste hemelse leiders binnen de Engelenbeweging, een wezen dat in meerdere verhalen in onze geschiedenis is genoemd. Een van de beste manieren om deze engel te beschrijven is als een van de twee hooggeplaatste koningen in ons universum en niet als de leider van de gevallen engelen. In feite zijn de meeste verhalen die je over deze engel tegenkomt ontstaan ​​uit leugens, gevormd door de engel die deze sterke engel had misleid; Azazel. Hij wist dat de mensheid zijn leugens zou volgen, waardoor er een grotere kloof zou ontstaan ​​tussen ons en de schepper. Dit is de reden waarom ik het verhaal van deze engel zo gedetailleerd deel, dat ik hoop dat het degenen die misleid zijn zal helpen het licht te zien en tegelijkertijd de universele waarheid te verspreiden.

 

Camael is een van degenen die gehaat/gevreesd of geliefd zijn, maar er is geen daadwerkelijke gedetailleerde waarheid over hem beschikbaar op internet. Alles wat je vindt zijn kleinere stukjes informatie, basiskennis of historische stukjes. Dit komt omdat hij een van de engelen is die voelt dat er geen behoefte is aan andere energieën, zoals engelen of mensen, om hem te vertegenwoordigen of wat zijn missie inhoudt. In werkelijkheid; Camael zorgde ervoor dat er geen daadwerkelijke directe verbinding is via andere zielen, hij en alleen hij deelt wat hij wil delen. Camael gelooft niet alleen niet in het gebruik van boodschappers, hij gelooft ook dat de mensheid hun geloof heeft bezegeld op de dag dat ze de schepper en zijn engelen hebben afgesneden en moeten leren zelfstandig te functioneren. Aartsengel Camael is de rechter, de brenger van gerechtigheid en de hemelse wetgever die naast de troon van zijn schepper staat. Hij heeft het vermogen om indien nodig advocaat te spelen en de schepper en alles wat met hem verbonden is, te vertegenwoordigen. Samael is de tweelingbroer van Michael, slechts enkele seconden na Michael geboren, waardoor ze de goddelijke wezens zijn die Leven en Dood vertegenwoordigen.

 

De Aartsengel Camael staat binnen het hemelse rijk bekend als de koning van Saturnus, heerser van Mars en regeert nu ook over de aarde met verschillende andere engelen zoals Metatron. Hij heeft als koning op de planeet Maldek geleefd en hij heeft ook een leven op aarde geleefd tijdens de oudheid, die in Egypte was geweest

 

Hij is bekend onder verschillende namen, zoals Cameel, Khamael, Samael, Sameel, hoewel er velen zijn die niet wisten dat Camael en Samael hetzelfde zijn. Wat ik tijdens mijn reizen vanuit mijn eigen waarneming heb opgemerkt, is dat mensen in Europa zich hiervan meer bewust zijn dan in Amerika, mogelijk omdat ze in Europa zoals Nederland een andere, mogelijk eenvoudigere en directere aanpak hebben (als de namen op elkaar lijken). ze moeten hetzelfde zijn.) En hoewel dit het geval is bij Camael en Samael, is het niet bij de naam Chamuel, hij is een heel andere engel.

 

Camael is een engel die veel titels heeft, waaronder Engel van de oorlog, Engel van de Apocalyps, maar de lijst gaat maar door. Samael had altijd voor en met de Schepper gewerkt, zelfs toen hij misleid was en zogenaamd uit hogere rangen viel. Hij koestert een diepe liefde voor de schepper, iets dat in de loop der millennia niet is veranderd. Daarom werkt hij nog steeds voor de schepper, hoewel velen zich hiervan niet bewust zijn. Er kan nog veel meer over Camael worden gedeeld als mensen er klaar voor zijn om de hemelse waarheid achter zijn val te leren kennen, maar dat is iets dat ik pas zou delen als het tijd was om dat te doen.

Religische verhalen over deze Engel

De aartsengel Camael verschijnt voor het eerst tijdens de tweede tempelperiode, waar wordt aangenomen dat hij een belangrijke kracht van het kwaad is in de Griekse Apocalyps van Baruch. Een boek waarvan men dacht dat het geschreven was door de schrijver Jeremia. Het boek beschrijft het verhaal van Jeremia aan God waarin hij God vraagt ​​waarom hij de mensen in Baruch liet lijden onder de huidige heerser. God reageerde door een van zijn engelen te sturen, die hem door de lagen van de hemel voert. Wanneer ze de Derde hemel bereiken, vraagt ​​hij de Engel om de boom te laten zien die Adam op een dwaalspoor heeft gebracht, waarop de Engel antwoordt dat het de wijnstok is die de Aartsengel Camael heeft geplant. God was boos geweest en had de engel en zijn plant vervloekt. God had deze plant in de Hof van Eden achtergelaten en Adam verboden hem aan te raken. De Aartsengel was jaloers geworden en lokte Eva ertoe de boom aan te raken. Het is onduidelijk waarom God boos was op Camael, maar het moet in de ogen van de schepper slecht zijn geweest om zowel de plant als de engel te vervloeken. Camael is jaloers geworden en heeft God pijn gedaan alsof zijn favoriete schepping hem uitdaagde. Camael wordt dan de Duivel genoemd, omdat hij de eerste engel was die zondigde en de belichaming van al het kwaad werd. Het is toen Jeremia de zevende hemel bereikte dat de engel Camael opnieuw noemt.

 

De engel deelde in de overtreding van de eerste mens Adam, het was dichtbij Camael toen ook hij de slang als kleed kreeg. Dat betekent dat hij de vorm van de slang aannam om Adam naar binnen te lokken. Toch is dit niet de enige religie waarin deze engel wordt genoemd; hij komt ook voor in de pseudo-joods-christelijke tekst die bekend staat als de hemelvaart van Jesaja. Aartsengel Camael komt om de stervende koningszoon genaamd Manasse te dienen, die weigerde het rechtvaardige pad te volgen. De engel zou alle kwade verlangens van Manasse uitvoeren. Als hij dit hoort, barst de koning in tranen uit, waarop de profeet reageert met de boodschap dat niets de engel ervan kan weerhouden de zoon van de koning te verderven. Er wordt ook gezegd dat Camael Manasseh door de invloed van de gevallen engel een demon begint te dienen genaamd Belial, die ook wordt beschreven als de Engel der Wetteloosheid. Het was met de combinatie van de demon Belial en de gevallen engel Camael dat de stad waarover hij regeerde, bekend als Jeruzalem, een land van chaos werd. De demon Belial, die de engel lijkt te dienen, was in grote toorn tegen Jesaja omdat de profeet het pad had gezien dat de zoon van de stervende koning zou volgen. Door deze visie te delen had hij de Engel zelf ook ontmaskerd en zijn invloed op anderen zwakker gemaakt. Het past ook bij het verhaal dat de aartsengel Camael doet wat hij doet uit wraak op de schepper, dat hij zich zou verbinden met een demon die een andere van zijn creatie bederft.

 

Als we verder lezen, kom je bij het gedeelte waar Belials rol bestaat uit het dienen van Camael, want hij neemt de controle over een valse profeet genaamd Belchira die Jesaja beschuldigt van verraad, een beschuldiging die de profeet dwong onder een houten zaag te worden gezaagd. Dit werd gedaan door de demon via zijn nieuwste marionet Belchira, want Samael was toornig op de profeet sinds hij de plannen van de engel had onthuld.

 

Asaiah is niet de enige die Camael tegenkwam; er wordt gezegd dat Mozes tijdens de hemelvaart van Mozes wordt vergezeld door de aartsengel Metatron door de lagen van de hemel. Wanneer ze op het laatste niveau van de hemel zijn, ontmoet Mozes een engel die er anders uitziet dan alle anderen. Mozes was geschokt en beschreef de engel als iemand die de angst voor God in hem legde. Deze engel leek zo groot dat het 500 jaar zou duren om de afstand van top tot teen af ​​te leggen met felle ogen die zijn hele lichaam bedekten. Het is wanneer deze engel afdwaalt dat Metatron uitlegt dat hij de aartsengel Camael was die de zielen van mensen wegnam nadat ze waren overleden. Mozes was nieuwsgierig geworden waar deze engel heen ging en vroeg Metatron, die antwoordde dat hij de ziel van Joe de Pius zou claimen. Direct na deze ontmoeting bidt Mozes tot God en vraagt ​​of een wezen als Camael zijn ziel niet mag opeisen, want hij is doodsbang voor dit hemelse wezen.

 

De aartsengel Camael komt ook voor in verschillende Joodse Midrasj, hoewel zijn belang in verschillende tests behoorlijk dramatisch naar voren komt. Er wordt gezegd dat hij de voornaamste rol vervult van een verleider van de mens om zonde te begaan; hij wordt ook gezien als de aanklager van het hemelse gerechtshof en door wie toorn teweegbrengt over degenen die het verdienen. Hij wordt gewoonlijk met elkaar verbonden en wordt Satan zelf genoemd. Het is binnen de Joodse overlevering dat je ontdekt dat Camael eigenlijk een druk personage is, want er wordt gezegd dat hij een relatie had met de engelen van de heilige prostitutie. Toch is deze overlevering doordrenkt van mysterie; er wordt niet in detail ingegaan op zijn ontmoetingen met deze wezens. De enige informatie die men kan vinden is de naam en het feit dat hij ze gedekt heeft. Een van deze wezens was de prinses van de boze Eisheth Zenunim, een demon die geloofde Adam te hebben verleid genaamd Na’amah en een demon die in de lucht rondspookte genaamd Agrat bai Mahlat.

 

Het is in de Kabbala in de Joodse overlevering dat Camael wordt gezien als de aartsengel die de gemalin wordt van de eerste vrouw van Lilith Adam. Lilith wilde behandeld worden als een gelijke en ongehoorzame Adam. Ze vluchtte uit de Hof van Eden vóór de schepping van Eva. Er wordt gezegd dat ze de moeder van demonen wordt door seksuele ontmoetingen met de aartsengel Camael. Deze engel wordt in sommige gevallen ook gezien als Lilith Spouse en wordt gezien als de kwaadaardige parallel van Adam en Eva.

 

Binnen de gnostische tradities is Camael drie van de namen van de Demiurg, die samen met de namen Yaldabaoth en Saklas een schepper van het universum is. Maar als je de gnostische staart van de Oorsprong van de Wereld leest, vind je de entiteit Yaldaboath die vanuit de schaduw in het universum lijkt te zijn verwekt en aanspraak maakt op de enige goddelijkheid voor zichzelf; het wezen begint zichzelf te zien als een god van alle dingen. Een entiteit genaamd Sophia werd echter vóór hem geschapen en had een belangrijke rol gespeeld bij het geven van leven aan zijn ziel en vertelde hem dat hij onwetend was. Ze suggereerde dat als hij dacht dat hij een God was, hij blind zou zijn. Een titel die we hebben gezien in verband met de Aartsengel Camael. Dit houdt in dat Camael zichzelf boven al het andere ziet, zelfs God zelf, net zoals Lucifer dat in openbaringen had. Dit sluit aan bij de passage in de Hypostasis van Archons waar wordt gezegd dat hun leider blind is. Vanwege zijn macht, zijn onwetendheid en zijn arrogantie zei hij met zijn macht: “Ik ben het, God, er is niemand behalve ik.” Nadat hij had gesproken, klonk er een stem die zei: ‘Je vergist je, Camael, de God van de blinden.’ Nadat we dit hebben doorgenomen, lijkt het erop dat Camael de eerste zondaar is, wat verband houdt met zijn aandeel in het testament van Salomo. Waar we zien dat Salomo Camael wil kalmeren terwijl hij een lange paragraaf van lof uitspreekt over het wezen terwijl hij probeert hem te bezweren en aan te roepen.

 

Zoals je in veel van de scripts ziet, wordt Camael beschreven als een engel van toorn, chaos en vele andere zonden, maar dat is niet het hele verhaal achter dit wezen. Het is wanneer we de werken lezen van een Franse middeleeuwse rabbijn, bekend als Rashi, die geloofde dat de engel die betrokken was bij het verhaal van Jacob en Esau in feite de aartsengel Camael was. Dit hemelse wezen dat tegen Jakob werd gevochten, was in feite Ezau’s beschermengel Camael, een wezen dat Gods gerechtigheid uitoefent op degenen die het verdienen. Een idee dat werd versterkt toen ons werd verteld dat nadat hij Adams tweede vrouw Eva in zijn slangenvorm had verleid, God hem strafte en hij de beschermengel van Esau zou worden.