Aartsengel Metatron

 • Name Archangel:
 • Also known as:
 • Elohim name:
 • Celestial title:
 • Guardian off:
 • What religion mentions her:
 • Egyptian name:
 • Norse name:
 • Greek/ Roman title:
 • Energy color:
 • Planet under rulership:
 • Season:
 • Month:
 • Day:
 • Zodiak:
 • Element:
 • Animal:
 • Color:
 • Gemstone:
 • Symbol:
 • Tarot card:
 • Tree:
 • Flower:
 • Herb:
 • Incense: 
 • Oils:
 • Anatomy Governed:
 • Aartsengel Metatron,
 • Mitratron, Mitritrin, Enoch.
 • Elohim Arcturus, 
 • Ambassadeur van God,
 • De hemelse Hoge priester, 
 • Joods, Christendom, 
 • Thoth,
 • Vor, 
 • Demeter, Ceres, 
 • Rainbow rays, 
 • Earth, 
 • Fall, 
 • Alle twaalf, 
 • Van vrijdag nacht tot zaterdag ochtend. 
 • Alles,
 • Aarde, 
 • Paard, Zebra,
 • Regenboog,
 • Bergkristal om alles samen te binden. 
 • Een koord, 
 • de fool,
 • Almond,
 • orchideeën,

 • Basilicum, Wilde roos, 
 • Wilde roos, ylang ylang, 
 • ylang ylang, roos, 
 • buik, benen, huid,

Meer informatie over de Aartsengel Metatron

De Aartsengel Metatron was altijd een engel geweest, maar hij gaf zijn hogere trillingen op om naar de aarde te komen nadat hij door de gevallenen was misleid. Ze wilden dat Metatron een medium zou zijn dat met de mensheid communiceerde voor God, althans dat hadden ze met hem gedeeld. Eenmaal op aarde besefte hij dat er iets mis was en werd hij herinnerd aan zijn liefde voor de schepper. De liefde die hij voelde voor de schepper was genoeg om de gevallenen op te geven en hun taken los te laten. Hij werd teruggebracht naar de hemel, zijn thuis, weg van degenen die probeerden zijn licht te misbruiken.

 

Metatron geloofde dat de mensheid klaar was voor een deel van Gods leringen en bracht daarom verschillende levens op aarde door als Gods boodschapper. Deze keren keerde hij terug onder het toeziend oog van de aartsengel Rafaël terwijl hij zijn leringen verspreidde onder degenen die er klaar voor waren. De reden dat de schepper deze terugkeer goedkeurde, heeft te maken met de wijsheid die hij deelde. Het was de wijsheid van genezing die de mensheid nodig had om te groeien, te evolueren en deze wrede wereld te overleven. Metatron kwam naar de aarde en bleef terugkeren totdat het tijd was voor de aartsengel Emmanuel om zijn verlichting en wijsheid onder de mensheid te brengen. Onder deze incarnaties vond je de God Thoth, Henoch en verschillende anderen. In elk leven verspreidde hij de liefde die nodig was om Emmanuel te verwelkomen en de waarheid van de Schepper te omarmen.

 

Metatron bestaat uit zo’n enorme energie dat het moeilijk is om zich op ons vlak te manifesteren. Hij is een aartsengel die een bijzondere belangstelling heeft getoond voor de mensheid, om te zien hoe ver zij kunnen gaan bij het verkrijgen van kennis. Als schrijver van God schrijft hij voor de Schepper onze aardse evolutie op, van het vermogen om kennis te verwerven tot wat ze met deze kennis doen. Wanneer je Metatron ontmoet, zul je te maken krijgen met een strenge maar rechtvaardige persoonlijkheid die meer wijsheid bezit dan de meeste goddelijke wezens die ik heb ontmoet.

Voor mij voelde het alsof ik een filosofische ziel channelde die, hoewel vriendelijk, streng leek. Zijn naam betekent: Voorbij de matrix, de reden daarvoor hangt samen met zijn interesse om het hiernamaals over te steken. Metatron bewaart de blauwdrukken. Hij kent de ins en outs van de matrix, en die buiten onze rijken. Iedereen die beweert dergelijke informatie te kennen, valt onder zijn toeziend oog, want slechts een select aantal mensen krijgt toegang tot deze kennis.

 

De goden in vergelijking: Hij staat bekend als Thoth (vanwege de leringen die zijn achtergelaten tijdens de incarnatie van Raphael), Demeter, en de Vikinggod, Vor.

 

Legioen: Als Dominion is hij ook een Aartsengel omdat hij niet alleen zijn eigen domein heeft, maar ook zijn eigen leger leidt. Aartsengel Metatron is een geest van vele beroepen en vervult vele rollen. Hij werkt voor de legers van Yaldabaoth. Degene die de aarde zou moeten regeren. Yaldabaoth wordt ook wel YHVH genoemd. Aartsengel Camael is de vader van de godheid. Hij werd verheven tot de status van godheid, nadat zijn vader, die de aarde als domein had gekregen, deze met zijn eigen agenda had verpest. Metatron ging verder met het bemiddelen tussen de rijken voor de hemelse rebel. Hij is nog steeds een van de boodschappers tussen hen. De Schepper en Camael gaven Metatron allebei voorrang op de aarde als afgezant, aangezien hij de engel is die hoe dan ook als één werkt. Metatron werkt voor YHVH, onder de ultieme schepper, en hij werkt ook tussen de aardse archonische heersers, om zijn werk hier voort te zetten.

Enkele taken van de aartsengel Metatron:

 • Aartsengel van het gebed,
 • Bewaker van de Matrix, Bewaarder van de Blauwdrukken,
 • Aartsengel van de Cabbala in Kether of de Kroon.
 • boodschapper tussen rijken,
 • Heerser van onze planeet en haar verbonden rijken.

Hier is wat uitleg waar zijn naam vandaan komt: Metatron’s naam, de oorsprong en betekenis ervan worden nog steeds besproken door meerdere lichtwerkers, maar het woord ziet er Grieks uit, Meta+Tron betekent Voorbij+Matrix, de naam kan ook iets te maken hebben met Gods troon , of zijn nabijheid ervan.

 

Hij is een van de Engelen van het Gebed – Hier is een lijst van de zeven engelen die de gebeden van de heiligen aan onze schepper overbrengen. katriel, Gabriël, Metatron, Raphael, Sandalphon, Anaise en Michael

 

Metatron staat bekend als de hemelse hogepriester, kanselier en schrijver van de schepper van de hemel, maar hij wordt vaak ook gezien als de Koning der Engelen.

 

Metatron wordt door sommigen beschouwd als superieur aan de meeste engelen, waaronder Michael, Gabriël en Uriel, maar ik geloof niet dat een engel zichzelf als superieur zou beschouwen, ook al werken ze binnen de gelederen, ze beschouwen elke ziel nog steeds als gelijk.

 

Er zijn legendes over Metatron die veel lijken op de aartsengel Camael, waarin wordt gezegd dat God zesendertig vleugels aan zijn lichaam bevestigde en hem driehonderdvijfenzestig ogen gaf, elk zo helder als de zon. Zijn lichaam veranderde in hemels vuur – vlees, aderen, botten, haar, allemaal veranderd in een glorieuze vlam. Vonken kwamen uit hem voort, en stormen, wervelwinden en donder omringden zijn gedaante.

 

Metatron geeft de dagelijkse bevelen van God door aan de engelen Gabriël en Samael. Metatron wordt vaak geïdentificeerd als de tweelingbroer van Sandalphon, van wie wordt gezegd dat hij de profeet Elia was.

 

Metatron is geïdentificeerd met de profeet Henoch, als de engel die de mensheid voorzag van de 22 Hebreeuwse letters en de originele Tarot

 

De Aartsengel regeert:

Magische bedoelingen: Leer de leerling hoe hij met magie moet werken en help je ook een geschikte leraar of magische groep te vinden om mee te werken. Religieus van aard, verlichting, het vinden van je levenspad, spirituele kennis, het zien en begrijpen van karmische paden in het leven.

 

Invloeden: Zenuwen, stress, verwarring, neurose en slapeloosheid,