Angelic Virtues

…. Het uitleggen van de deugden is niet zo eenvoudig als bij sommige andere rangen. We beginnen met de uitleg van waar deze titel voor het eerst ontstond. De deugden zijn kenmerken van de maker zelf, een lijst die ik ook op mijn pagina zal toelichten. Het is belangrijk voor degenen die zich willen verbinden met hun Engelenzelf terwijl ze een balans vinden in dit leven om de deugden te volgen. Het is goed om te onthouden dat er geen enkel verschil is als het gaat om de deugden, behalve de manier waarop ze worden uitgesproken. Een leven leiden waarin je het pad volgt tussen de chaos op aarde terwijl je leeft volgens de bedoeling van de Deugden is niet altijd gemakkelijk. Omdat deze wereld gevuld is met invloeden die je op een dwaalspoor kunnen brengen, kan het volgen van een pad van duisternis ertoe leiden dat je jezelf verliest voordat je het beseft. Wat betekent leven volgens de Deugden precies voor ons; zeg niet alleen dat u het beste voor iedereen wenst, maar handel ernaar. Sommige mensen hebben het moeilijk, ze hebben carrièrekeuzes gemaakt waar ze niet achter staan, ze hebben keuzes gemaakt die ze niet los kunnen laten en laten we de groepsdruk niet vergeten die iedereen ervaart, van kind tot volwassene. Het kan moeilijk zijn om een ​​goed mens te zijn, zelfs als de een van plan is te doen wat goed is voor de ander. Het is te gemakkelijk geworden voor mensen met negatieve bedoelingen om anderen te manipuleren, ongeacht welk ras, religie of status je ook hebt op deze planeet. Het misleiden van anderen lijkt gemakkelijk te gaan. Wat als we degenen waarin we vertrouwen hebben opgebouwd niet kunnen vertrouwen, wat als we ons niet tot onze leiders kunnen wenden, want zij zoeken alleen maar naar macht, wat blijft er dan over voor ons; chaos.

 

Degenen die ervoor hebben gekozen hun leven te leiden volgens de Engelachtige Deugden, worden vaak vernederd, uitgelachen en niet gerespecteerd, zonder duidelijke reden, behalve dat ze anders waren. Dit is iets dat ik mijn hele leven heb meegemaakt. Als kind was ik de verschoppeling die vaak als anders werd gezien, stil, nooit wetende dat ik in mijn hart en in mijn ziel probeerde te begrijpen wat er om me heen gebeurde. Ik had het vermogen om geesten, engelen, spirituele gidsen, aura’s en andere dingen te zien die me zouden afleiden, dus hoewel ik er vreemd en stil uitzag, staarde en dwaalde ik alleen maar rond de dingen die ik zag zonder het precies te begrijpen. Het was tijdens mijn tienerjaren dat het maken van vrienden nog moeilijker was dan toen ik een kind was. Dit kwam omdat ik als anders werd gezien en me pestte omdat ik een stille, slimme braverik was die bijna nooit de regels overtrad. Er waren tijden geweest dat ik alleen was en dat vond ik prima, ik wilde geen deel uitmaken van de algemene groep. Ik was blij samen te zijn met degenen die de outcast vertegenwoordigden. Uiteindelijk heeft het mij het leven opgeleverd dat ik heb geleefd, ik ga niet achteruit, ik neem risico’s en soms doen ze pijn en gaan ze fout, maar andere keren hebben ze me mooie momenten gebracht die me hebben gemaakt tot wie ik ben. Deel uitmaken van een groep, populair zijn, in de hokjes van samenlevingen passen, is gewoon niet voor mij bedoeld. Het is mijn leven, net zoals jouw pad het jouwe is en dat van niemand anders, jij bent degene die het moet leven en ervan moet houden. Nu ik een glimp heb gedeeld van hoe ik langs het pad dwaalde terwijl ik probeerde mijn leven te leiden op een manier waarop ik me comfortabel voelde met de hulp van de Deugden, is het tijd om deze Deugden door te nemen.

 

The Virtues

 

Faith

Geloof is de eerste deugd. Waar geloof is geloof in de juiste dingen, inclusief de deugden! Het geloof in God is het allerhoogste. Echt geloof in God betekent niet dat je twijfelt of twijfelt. Het is gewoon weten dat aan je behoeften zal worden voldaan of dat er een antwoord op je gebeden zal zijn, hoe lang het ook duurt. En ik zeg dat omdat het soms heel wat tijd kost voordat je gebeden worden verhoord. Onze scheppers en de engelen die voor hen werken, moeten in staat zijn de perfecte timing te vinden waarin ze de resultaten van je gebed kunnen overbrengen. Soms is het nodig dat je mensen, plaatsen en veel dingen moet veranderen… Om ruimte te maken voor je gebedsverzoek. Als je eenmaal om iets vraagt, hoef je alleen maar te weten dat ze onvoorwaardelijk van je houden en je behoeften begrijpen. Weet dat ze erdoor zullen komen. Je moet ook in veel andere dingen vertrouwen hebben. Zoals bijvoorbeeld uw gezin. Het is moeilijk om vertrouwen in je familie te hebben, omdat mensen de neiging hebben je soms in de steek te laten. Dat is het moment waarop u uw geloof naar de hemel richt. Misschien is er een hogere reden waarom uw geliefde u in de eerste plaats in de steek heeft gelaten of heeft teleurgesteld. Weet dat God op mysterieuze manieren werkt.

 

Hope

Hoop is het maken van een positief toekomstperspectief, dat het goede zal zegevieren. Hoop gaat samen met vertrouwen, want vertrouwen hebben betekent dat je hoopt dat de resultaten in de toekomst uitkomen. Hoop is iets dat je nooit mag loslaten, want als je een gebrek aan hoop voelt, heb je in veel van wat dan ook geen vertrouwen. Dat leidt tot depressie en gevoelens van hopeloosheid. Op dit moment, in deze tijd, voelen velen zich hopeloos. Hopeloosheid wordt veroorzaakt door voortdurende teleurstelling in het leven. De ene mislukking na de andere, of de ene fout na de andere, kan tot obstakels en ontberingen op je pad leiden. Wanneer de zaken niet beter lijken te worden, beginnen velen zich hopeloos te voelen en denken ze dat de zaken helemaal nooit beter zullen worden. Maar de waarheid is dat alles met een reden gebeurt. Als je obstakels en ontberingen blijft ervaren, is dit misschien een teken dat je niet de goede kant op gaat. Obstakels doen zich alleen voor als signaal om iemand te laten weten dat hij zijn levensrichting moet veranderen. Het is duidelijk dat als er iets misgaat, je niet op de goede weg bent. Sommige obstakels stellen je ook op de proef. Als je hoop hebt in de hemel en hun wijsheid en je kunt zien wat het je allemaal probeert te leren, dan zul je geloof blijven hebben. Er komen beproevingen op je pad als je een belofte doet aan jezelf, aan de hemel of aan iemand anders. Onze schepper is almachtig en alomtegenwoordig, dus hij ziet alle dingen. Ook als je iets belooft of wilt veranderen. Hij probeert je te helpen, door je op de proef te stellen om te zien of je geest op de juiste plek zit en of je er überhaupt klaar voor bent. Heb ook vertrouwen en hoop in jezelf.

 

Charity

Naastenliefde is zorg voor en actieve hulp voor anderen. In het universum bestaat er een wet die de “Wet van gelijke ruil” wordt genoemd. Wat je in het universum steekt, zul je uiteindelijk terugkrijgen. Als je niets geeft, zorg je er waarschijnlijk voor dat er niets goeds op je pad komt. Als mensen zich alleen maar zorgen maken over hun eigen behoeften en problemen, dan richten ze zich meer op zichzelf. En als dat het geval is, heet dat egoïsme. Ja, we leven in een honden-eet-honden-wereld. Het is hier zeker het overleven van de sterkste. Maar de waarheid is dat we allemaal veel beter kunnen overleven als we elkaar allemaal helpen.

 

Dit is zodat iedereen elkaar helpt en iedereen ontvangt. Als iedereen zich alleen maar zorgen maakt over zichzelf, is de kans groot dat hij of zij niet alles krijgt wat hij absoluut nodig heeft in het leven. Maar als u iemand heeft die voor u zorgt, kunt u er zeker van zijn dat het goed met u gaat. Met andere woorden, als jij op mij let, en ik op jou, wordt er voor iedereen gezorgd. We moeten de betere verandering willen zijn die we in de wereld willen zien. Als we weten hoe strijd en ontberingen eruit zien, moeten we ernaar streven een rol te willen spelen in het verlichten van de ontberingen en strijd van de mensen om ons heen, zodat zij geluk kunnen vinden of op zijn minst steun kunnen krijgen. Liefdadigheid bestaat niet alleen uit het geven van geld. U kunt uw tijd, uw wijsheid, uw comfort en uw steun doneren aan iedereen die het nodig heeft. Of u kunt een aantal goederen van u, die u niet langer nodig heeft, aan iemand geven die ze nu wel nodig heeft. Zelfs het doneren van uw tijd om een ​​goed doel te helpen, is een vorm van liefdadigheid.

 

Fortitude

Standvastigheid betekent nooit opgeven. Dit gaat samen met geloof, hoop en naastenliefde, omdat je vertrouwen moet hebben in je relatie met de Hemel en in anderen van wie je houdt. Dan moet je de hoop vestigen op het vertrouwen dat het later allemaal goed zal komen. Als je dat weet en die visie behoudt, wordt het gemakkelijker om vol te houden. Wees sterk. Dingen gebeuren misschien niet wanneer u dat wilt, maar ze gebeuren precies wanneer u ze nodig heeft. Zelfs als je denkt dat je het nu nodig hebt, kan de hemel er anders over denken. Heb vertrouwen.

 

Justice

Gerechtigheid betekent eerlijk en gelijk zijn aan anderen. Je moet ook gewoon bij jezelf zijn. Gewoon een vorm van eerlijkheid en evenwicht hebben in uw omgang met anderen. Als je bijvoorbeeld naar een persoon in zijn geheel kijkt, kun je geen mening over hem of haar vormen, zonder rechtvaardig te zijn. Je moet het goede en het slechte zien en ze afwegen voordat je een definitieve beslissing over iemand neemt. En je kunt ze ook niet beoordelen. Oordeel is zien waar iemand voor staat, en als gevolg daarvan een negatief oordeel over hem of haar vormen. Wat iemand ook heeft gedaan, of wat voor eigenschappen hij ook heeft, je zou alleen maar liefde voor hem of haar moeten hebben, omdat je zelf niet volledig een perfect persoon bent. Net zoals je ondanks je gebreken toch geliefd zou willen zijn, moet je van anderen houden vanwege die van hen. Dit betekent echter niet dat u zich niet bewust moet zijn van deze tekortkomingen. Als u zich hiervan bewust bent, kunt u voorkomen dat er misbruik van wordt gemaakt, dat er tegen u wordt gelogen of dat u wordt gekwetst. Justitie is ook onpartijdig. Onze hemelse Vader is onpartijdig. Dit betekent dat hij allemaal op dezelfde manier ziet en met iedereen omgaat door de weegschaal te wegen om te zien of hun hart, geest, lichaam en ziel in harmonie samenwerkten bij de fout die werd gemaakt, of de goede daad die werd verricht. uit. Iedereen kan aardig zijn omdat zijn geest wil dat anderen hem als rechtvaardig beschouwen. Op dezelfde manier kan iedereen vanuit zijn hart een goede daad doen zonder zich af te vragen of dit logisch noodzakelijk was. Zie je? Hetzelfde geldt voor het maken van fouten of het zondigen. Waren de lagen van zelfwerking in harmonie? Zo niet, dan is de hele persoon niet schuldig. Hij oordeelt rechtvaardig. Je moet jezelf ook met dezelfde rechtvaardigheid behandelen. Maak voor jezelf een afweging, zodat je betere keuzes kunt maken. Dingen doen zoals tegen iemand liegen, of hem verraden, roddelen, stelen, bedriegen of een negatieve kijk op iemand vormen zonder over alle feiten te beschikken, zijn dingen die niet eerlijk zijn en op hun beurt niet rechtvaardig.

 

Prudence

De deugd van voorzichtigheid is het zorgen voor en het gebruiken van gematigdheid op alle terreinen van het leven. Dit omvat gokken, geld, uitgaven, het gebruik van recreatieve middelen of alcohol, geslachtsgemeenschap en al het andere waarmee iemand overdreven dwangmatig kan worden. 1 Korintiërs 14:40 zegt: “Maar alles moet op een passende en ordelijke manier gebeuren”. Dit is voorzichtigheid. Voorzichtigheid betekent dat je op een rechtvaardige en evenwichtige manier door het leven gaat en ervoor zorgt dat je niet overdreven overdrijft in de dingen die je doet. Tegenwoordig gaan velen veel te ver. Videogames worden urenlang gespeeld. Mensen geven al hun geld uit aan winkelen, gokken en eten. Sommigen eten te veel. Anderen drinken en worden te veel high. Er zijn zelfs mensen die overmatig seks hebben. De deugden voegen voorzichtigheid toe, want zoals ik in mijn andere blog al zei: als er aan één gebied van je leven te veel aandacht wordt besteed, raken alle andere gebieden uit balans en ontstaan ​​er obstakels. Als u echter een balans vindt tussen wat u doet en waar u uw tijd in steekt, kunt u een evenwichtig leven leiden. Alles waar u meer tijd en energie in steekt, wordt uw God, want wat u op de eerste plaats zet in uw leven, is wat u feitelijk aanbidt. Matteüs 6:24 zegt: ‘Niemand kan twee heren dienen: noch hij. zal de een haten en de ander liefhebben; of anders. hij zal vasthouden aan het ene, en het andere verachten. Gij kunt God en de Mammon niet dienen”. Met andere woorden: als je meer tijd in één ding steekt, dan hou je daar het meest van. En als gevolg daarvan zullen jouw tijd en energie daar in plaats daarvan naartoe gaan. Dat is wat aanbidding in zekere zin is. Evenwicht is voorzichtigheid. Maak voor alle dingen evenveel tijd en wees niet overdreven.

 

Temperance

Matigheid tonen is de mate waarin je de noodzakelijke dingen in je leven gebruikt, en aan de andere kant onthouding uitoefenen van dingen die niet nodig zijn. Wanneer mensen geen prioriteit kunnen geven aan de dingen die ze nodig hebben en zichzelf overweldigen met het toevoegen van de dingen die ze niet nodig hebben, raakt hun leven ver uit balans en beginnen ze stress en frustratie te voelen. Dat is helemaal geen matigheid. Matigheid is kalm en vredig zijn terwijl je één ding tegelijk aanpakt. Dit lijkt veel op het sereniteitsgebed. ‘Heer, geef mij de kalmte om de dingen te accepteren die ik niet kan veranderen, de moed om de dingen te veranderen die ik wel kan veranderen, en de wijsheid om het verschil te kennen. Matigheid is moeilijk omdat iedereen alles wil blijven bijhouden om alles wat ze nodig hebben compleet te krijgen. Dit is echter onverstandig, omdat dit meestal indruist tegen het hebben van gerechtigheid voor jezelf, en het getuigt niet van voorzichtigheid als je te veel dingen op je neemt terwijl je haast hebt in je leven. Je leven is waardevol genoeg om je tijd voor te nemen.

 

De deugden helpen je te beschermen tegen het begaan van de zeven hoofdzonden waarover ik binnenkort een artikel op deze site zal publiceren. Als je voorlopig volgens de deugden wilt leven, maar daar moeite mee hebt, meld je dan aan voor onze Engelenmentoring. Weet voor nu dat er een echte wil voor nodig is om volgens betere waarden te leven en een beter mens te zijn. Het maakt je misschien gescheiden van de wereld, maar ja, we willen toch naar de hemel en dat is tenslotte niet op aarde.