De Engelen hierarchie, titels zijn in het Engels.
  • Principalities (Vorstdommen) – The kings/ rulers.
  • Dominions (Heerschappijen)  – Rulers,
  • Virtues (Vorsten)- High judge,
  • Archon – Bringers of judgement.
  • Powers (Machten) – Enforcers of the law.
  • Thrones (Tronen)- spreading the law in the rightful place.
  • Guardians (Beschermers) – Guardians of the universe, can be confused with guardian angels. 

De term een koning wat heerst over onze aarde is ons erg bekend. Dit is waar we de principalities mee kunnen vergelijken, ze heersen over de Engelenrijk en net als op aarde zijn dat er veel. De dominions zijn daarintegen meer te vergelijken met de de president en en andere wereldse leiders want hun beschermen grote gedeeltes van het universum. En de virtues, die zijn beste te vergelijken met onze regering, de Engelen die de wet van het universum tot stand houd. Na de virtues zijn de Archons, Engelen die de wet tot kracht brengt net als wethouders doen. Powers, tja de naam zegt het al, zei zijn de krachten die alles in goed balans houden. De thrones zijn het beste te vergelijken met de aardse burgemeesters, degene die heersen over kleinere gedeeltes en hier de wet Dan ook verspreid. Degene die het dichtst bij aarde staan zijn de guardians, deze lichtwezens beschermen onze planet en onze sterfenstelsel zoals hun naam al aangaf.

 

Verschillen tussen de Aartsengelen, principalities en de dominions: 

De bekendste groepering binnen de hierarchie is de Aartsengel, de celestial princes, princesses royalty of the universe, leaders of their own legions. 

Deze lichtwezens bestaan uit de hoogte frequenties met de intentie om voor het universum to zorgen. De koning, de heerser naar wie de Aartsengel luisterd is de koning, de heerser of the wel de principalty wat heerst over de terrein waar de Aartsengel en zijn legioen in werkt. De Aartsengel is als een prins, een ziel wat de opdrachten van de principaties opvolgd. Dit herhaald zich in ieder realm/ wereld. De grote en bekendheid van de Engel en zijn of haar legioen maakt hierin dus niet uit. Het is de Aartsengel die de opdracht van de principality hier op aarde uitvoerd door ze naar de dominions te brengen en de Dominion zal het naar de juiste power brengen na het goedgekeurd te hebben. Zo gaat de opdracht dus van bovenaan de hierarchie naar beneden totdat het de juiste Engel/ gids of ziel heeft berijkt. 

Tuurlijk zijn er uitzonderingen waar de Aartsengel zelf de boodschap naar de ziel of juiste Engel brengt maar dit is zeldzaam vaak worden de boodschappen doorgeveven via je eigen beschermengel en of je gids. Dit is een gave wat geen van de andere Engelen bezit en tevens ook de reden waarom we de Aartsengelen zo goed kennen. 

Maar alsnog is het de principality die zeggenschap heeft over de gehele zaak. 

    

Angelic art

De Aartsengelen en hun rol in de hierarchie.

 

 Wanneer je rondkijkt op het internet naar de bekende hierarchie zul je zien dat de titel Aartsengel onderaan de lijst staat. Dit is wederom een Misinterpretatie van de oude teksten want deze hemelse prinsen en princesses zijn vaak de commanders van hun eigen legioen en een commander behoord niet aan de bodem van een lijst. Deze Engelen kunnen een plek hebben op iedere functid binnen de hierarchie, er zijn Aartsengelen die staan naast een principalitie maar ook Aartsengelen die dicht bij de zielen op aarde willen staan, de keuze is dus aan hen. Iedere Aartsengel heeft zijn eigen vibrator en werken in de wereld die hun legioen beschermd. Ze worden gezien als lichtwezens met de belangrijkste rol omdat ze leiders zijn. Maar ook de Aartsengel heeft iemand naar wie hij of zij luisterd net als iedere andere lichtwezen binnen de hierarchie. 

 

De Aartsengel is vaak afgebeeld als een man of vrouw met twee schilden van energie beter bekend als hun vleugels, maar dit betekend niet dat ze er alleen twee hebben. Er zijn Engelen met zes of meer vleugels want de hoeveelheid vleugels hangt af van hun rol binnen de hierarchie.

 

 

Guardians on Earth

Na het uitleggen van de Aartsengelen en de hierarchie Komen we aan op een ander onderwerp, het channelen van Engelen. Na het lezen van de uitleg over de hierarchie en de  verschillende frequencies en vibraties iedere lichtwezen op functioneerd kunt u al wel nagaan dat het zeer moeilijk is om deze zielen binnen de hierarchie te channelen. Deze hoog vibrerende zielen hebben niet de toestemming of mogelijkheid om te communiceren met ieder psychic zonder dat er een link is tussen deze ziel en de Engelenrijk. Het kost jaren voordat een zuiveren paragnost en of medium deze gave echt onder controle heeft. Want ze zijn boodschappers die bekend staan voor hun werk tussen verschillende werelden, daarom us het vaak de gids die antwoorden doorgeeft in de Naam van de Aartsengel of een ziel die werkt binnen de Aartsengel zijn legioen. 
 
Maar in sommige gevallen, wanneer de persoon een jarenlange verbintenis heeft met de Engelenrijk en hier hun tijd en Energie in gestoken heeft hebben ze een echte zuivere channel en zijn ze waarschijnlijk naar Aarde gestuurd als boodschapper.