Aartsengel Erethiël

 • Naam Aartsengel:
 • Ook bekend als:
 • hemelse titel:
 • beschermer van:
 • welke religie noemt hem:
 • Egyptische naam
 • Noorse naam:
 • Griek/ Romein:
 • Energie kleur:
 • Planeet:
 • Seizoen:
 • Maand:
 • Dag:
 • sterrenbeeld:
 • Element:
 • dieren:
 • kleur:
 • edelsteen:
 • Symbool:
 • Tarot kaart:
 • boom:
 • bloem:
 • kruid:
 • lichaams deel:
 • Chakra:
 • Aartsengel Erethiël,
 • Eretiel, Erebiël
 • God’s licht in duisternis.
 • Beschermer van onschuld, 
 • Esoterisch, 
 • Anat,
 • Sol,
 • Theia,
 • Wit, geel, oranje, Goudbloesem,
 • Alle, 
 • Alle,
 • Alle,
 • Vrijdag, 
 • Alle, 
 • Water, Lucht, 
 • Adelaar, 
 • bloesemgoud, geel, zacht geel, wit, oranje,
 • Zonnesteen, Ulakite, 
 • de zon,
 • De zon,
 • Notenboom,
 • Goudsbloem, 
 • Sint Janskruid,
 • De buik,
 • Zonnevlecht, 

Erethiël; Engel van licht in duisternis.

Erethiël is een Engel van licht, een prachtige ziel om meer over te leren.

Iedere plek in het universum heeft zo zijn eigen dimensies en niet alleen de Aarde zoals vele mensen denken. De Aarde, iedere ster, iedere planeet en het universum zelf heeft zo zijn eigen dimensies. Dan zijn er ook nog de groot hoeveelheid aan sub-planes verbonden met ieder individuele dimensie. De engelen wereld rijkt van de negende dimensie tot de zesde dimensie, dit is hun thuis, hun plekje in onze universum. Vele mensen hebben de misconceptie dat ieder lichtwezen uit een andere dimensie een Engel is. Het woord Engel komt van het woord Ängelos” wat staat voor boodschapper. Oftewel, iemand die een boodschap brengt wat technisch gezien zeker kan kloppen.

Maar waar de mensen uit de oudheid over spraken was een specifieke ras wat communiceerde met de mensheid. Engelen zijn te groot om in deze dimensie te werken en dus stuurde ze een andere type ziel die met degene sprak die geïnteresseerd waren in de kennis die deze prachtige zielen aanboden. Dit is waarom er zoveel verwarring is over het in contact wezen met Engelen, je moet met hogere dimensies kunnen werken wil jij een Engel kunnen channelen. Ze hebben een te hoge vibratie voor de meeste mensen en dus sturen ze vaak een ziel wat afkomstig is van een lager energetische vibratie en het is een ware eer wanneer ze dit doen.

En voor de vraag hoe groot zijn deze prachtige lichtwezens nu werkelijk… kan ik je vertellen dat de prinsdommen echt ontzettend groot  zijn. Hun energetisch lichaam geven vorm aan gehele universums en dus leven wij in een gigantisch entiteit die leven heeft gegeven aan ons universum. Dat is wat het universum werkelijk is, een uitbreiding van zielen die leven in grotere zielen iets wat velen onder ons niet kunnen begrijpen. Wil je hier meer over leren kun je onze lessen volgen over de creatie van de ziel. Een plek waar we niet alleen leren waar wij vandaan komen maar ook hoe het universum gevormd is door krachtige lichtwezens genaamd de vorstdommen.

De vorstendommen buiten deze aarde, de vorstendommen in de sferen van het heelal, zijn heersers over hun eigen dimensies, planeten, sterren, nevels en gebieden, die allemaal binnenin hen bestaan. Dan zijn er kleinere engelen die zelf de kleinere gastheren vormen, de planeten en sterrenstelsels. Zelfs onze lucht is vol kleinere zielen, die samenwerken om verschillende lagen van de aardse dimensies te vormen, en die dimensies vormen de grotere engelen van het aardse lichaam zelf. Enkele van de grotere engelen van deze soort zijn onbekend. Zoals ik al vaak heb gezegd: wat zij hier Universele Leringen noemen, zijn in feite slechts leringen van de hemelse sferen van de aarde, zoals de mens werd geleerd dat de aarde het centrum van het heelal was. Verder dan dat heeft niemand het gedekt. Ik heb. Je verdient het om te weten… Een van de vorstendommen die ik kan noemen, is Erethiël. Ze is een prachtig engelachtig vorstendom, wiens naam ‘De dageraad van God’ betekent. Terwijl zij het licht vertegenwoordigt dat samenkomt om het gebied waarin zij regeert te verlichten. In het hindoeïsme kan ze worden vergeleken met de godin Usha. Usha wordt in de Vedische leringen beschreven als de godin van de dageraad. Ik ben dus van mening dat het gebruik van het woord Engel om sommige van deze wezens te beschrijven uit hun context wordt gebruikt.

Ze zijn in zekere zin boodschappers, omdat ze een waarheid herbergen, een deel van de intelligentie van de Ultieme Schepper. En ze sturen inderdaad kleinere zielen van binnenuit uit, om het maar zo te zeggen. Maar in werkelijkheid zijn deze vorstendommen, heerschappijen en machten allemaal godheden.

Erethiel is een heerser over het verdrijven van de duisternis om licht voor de mensheid te brengen. Zij maakt deel uit van de Elohim beschreven in Genesis 1:3, waar staat: “Laat er licht zijn:.. In de originele scripts was het Woord “GOD” “Elohim”. Het woord Elohim betekent: Vele Goden. Het is een meervoudig zelfstandig naamwoord, voor God, godheid, Heerser, Schepper. In dit kleine woord zit dus een grote verklaring. Er zijn meer dan één Schepper in het Universum. Erethiel was een van de Engelenscharen/Godheden, die aanwezig waren op deze momenten waarop er licht werd gebracht naar de wezens op Aarde. Vanwege haar hand hierin, en de anderen die destijds bij haar waren natuurlijk, wordt er gezegd dat ze met dat licht, hoop levert… In het hindoeïsme staat ze bekend als de godin van licht en schoonheid. Terecht, want zij is onderdeel van dat licht, dat is de Oerkracht van het leven. We zijn allemaal. Maar op grotere schaal levert ze er wel schoonheid en hoop in op, want zonder licht zouden we niet zien, en daarin zouden we niet weten wat schoonheid was.

Usha/Erethiël wordt in de Rig Veda beschreven als voortgekomen uit de duisternis en als de eerste zelfverlichtende, witgekleurde Moeder van de Goden van de Zon. Ze wordt beschreven als ‘onsterfelijk’ en ‘onvergankelijk’. Zeker, ze wordt beschreven als gehuld in het witte licht en stralend. Een beschermer van de onschuld, en iemand die glorie en pracht herstelt in de ziel van elk wezen in de universele sferen van de aarde. Ze stellen ook dat zij de leider is van alle levende wezens. Een dochter van het licht. Dit lijkt accuraat, maar ze schrijven deze dingen alleen specifiek aan haar toe, terwijl zij in feite niet de enige “Dochter van het licht” is die een hand heeft gehad in het verlichten van de hemel, en dat nog steeds doet. Er zijn anderen… In de Rig Veda, ze hebben een prachtig gedicht voor haar, en ik heb er altijd van genoten. Ik gaf het aan mijn cliënten om te gebruiken als een aanroeping voor Erethiel/Usha.

 1. De stralende dageraad is opgestaan ​​voor glorie,

in hun witte pracht als de golven van water.

Ze maakt paden allemaal gemakkelijk, goed begaanbaar, en rijk,

heeft zich goedaardig en vriendelijk getoond.

 

 1. Wij zien dat u goed bent: uw glans schijnt ver; uw balken,

uw pracht is naar de hemel gevlogen.

Terwijl u uzelf bedekt, maakt u uw boezem bloot,

stralend in majesteit, gij Godin Ochtend.

 

 1. Rood zijn de koeien en lichtgevenden die haar dragen

de Gezegende die zich door de verte verspreidt.

De vijanden achtervolgt ze als een dappere boogschutter,

als een snelle krijger weert ze de duisternis.

 

 1. Uw wegen zijn gemakkelijk op de heuvels: u passeert onoverwinnelijk!

Zelfverlichtend! door wateren.

Zo verheven Godin met jouw ruime pad,

Dochter van de hemel, breng rijkdom om ons troost te geven.

 

 1. Dageraad, breng mij rijkdom: onbezorgd,

met uw ossen draagt ​​u rijkdommen naar uw wil en plezier;

Gij die, een godin, kind van de hemel,

Ik heb je lieflijk getoond door middel van milddadigheid toen we je vroeg belden.

 

 1. Terwijl de vogels uit hun rustplaatsen wegvliegen,

zo staan ​​mannen met een voorraad voedsel op bij uw dageraad.

Ja, voor de liberale sterveling die thuis blijft,

O Godin Dawn, u brengt veel goeds.

 

 1. Haar licht werpen op menselijke woningen

dit hemelskind heeft ons uit onze slaap geroepen;

Zij die ‘s nachts met haar scherpe glans

heeft zichzelf al vaker door de schaduwen van de duisternis laten zien.

 

 1. Dit alles hebben ze met roodstraalrossen verdeeld:

de Dawns op heldere auto’s schitteren op wonderbaarlijke wijze.

Zij, die het begin van de statige ritus naderden,

verdrijf de omringende schaduwen van de nacht.

 

 1. Het ochtendgloren, hier brengend, naar de man die aanbidt,

glorie en macht en macht en voedsel en kracht,

Weelderig, met keizerlijke heerschappij als helden,

begunstig uw dienaar en verrijk hem vandaag.

 

 1. Nu is er een schat voor de man die jou dient,

nu voor de held, Dawns! wie brengt offergave;

Nu de zanger als hij het loflied zingt.

Zelfs voor iemand als ik heb je vroeger meegebracht.

 

 1. O Dageraad die op de bergruggen staat,

Angirasen prijzen nu uw veestallen.

Met gebed en heilige hymne barstten ze open:

De oproep van de helden aan de Goden was vruchtbaar.

 

 1. Schijn op ons als vroeger, jij kind van de hemel,

op hem, rijke Maagd! die dient als Bharadvaja.

Geef de zanger rijkdom met nobele helden,

en schenk ons ​​wijdverspreide glorie.

 

Dit wezen werkt in de stralen van goud, wit, lichtgeel, rood, oranje en goudsbloem. Prachtige stralen om bewustzijn te brengen aan de ziel waar we van leven. Stenen waarmee ze werkt zijn de Argonite Star, Tangerine Quartz, Ulexite en Sunstone. Haar persoonlijkheid en energie veranderen, zodat je je soms warm en vervuld kunt voelen, en anderen je licht en verheven kunt voelen. Het hangt allemaal af van haar energieafgifte op dat moment en van haar humeur. Haar stemmingen veranderen twaalf keer in onze aardse tijd, op één dag. En ik zeg altijd dat haar humeur het zwaarst is rond 12.30 uur tot 15.30 uur. Het is gedurende die tijd dat velen die geestelijk gevoelig zijn, zich traag zullen voelen.

 

Zoals veel wezens werkt ze ook aan de vibratie van het getal 11. Deze vibratie heeft alles te maken met verlichting, verlichting en intuïtie. Ook werkt ze vanwege haar wisselende stemmingen op de vibratie van 56 en 2. Ze is een prachtige ziel, en de zielen die in haar werken, zijn ook erg mooi. Gebruik de aanroep en roep haar vandaag nog aan, voel de grote verandering in jezelf tijdens deze meditatie, en je krijgt de kans om een ​​klein deel van haar van binnen te voelen, ook al heeft het daar altijd al bestaan.