de 13 sleutels,

De 13 Sleutels en de Aardse Chakra's

Lieve groeten iedereen! Ik ben vereerd om deze heilige kennis met jullie te delen over de 13 sleutels/Wetten van het Universum die verbonden zijn met de organische Leylijnen van de Aarde. De Leylijnen kunnen worden gezien als vitale aderen die de levenskracht vormen van wat de organische stroom van Moeder Aarde/Gaia in balans en gereinigd houdt. De 13 sleutels/Leylijnen zijn de natuurwetten van de schepping van dit universum die helpen het in evenwicht te houden. Wat op de kaart wordt getoond is waar het kernfocuspunt van elke Leylijn/Sleutel zich bevindt, maar de energieader stroomt eruit en omringt de aarde als een omhelzing. Daarom kunnen deze chakrapunten in verschillende delen van de wereld worden gevoeld als je er een voet op zet, omdat het een voortdurende levenskracht is die door een ader stroomt.

 

Wil je weten met welke Ley-lijn/sleutel je bent geïncarneerd en waarmee je vrijwillig hebt geholpen? Vraag jezelf dan af op welke natuurwet van het universum of op welke chakra jij je gedurende je hele leven het meest gefocust hebt gevoeld? Het kan je sterkste eigenschap zijn vanaf het begin van je herinnering, of het kan het chakra zijn waar je je hele leven aan hebt gewerkt om te genezen en te transcenderen. Deze sleutels zijn verstoord door de door de Illuminatie van de maatschappij geprogrammeerde negatieve collectieve gedachtevormen die zich richten op specifieke lagere vibraties/emoties. Waarom is dit belangrijk en hoe komt dat? Wij zijn krachtige wezens die de hele dag creëren met elke gedachtevorm die zich manifesteert via ons neurologische systeem. Wanneer een groep of collectief opzettelijk of onopzettelijk energie concentreert via deze gedachtevormen, bouwen ze voort op het creëren ervan. Kijk hieronder om te zien hoe elk van deze negatief is beïnvloed om deze vitale energiepunten los te koppelen en verkeerd uit te lijnen.

 

De bedoeling van deze communicatie is om het collectief te helpen door de oneindige liefde/licht van het Universum. Als je de weg naar deze pagina hebt gevonden, dan maak je deel uit van het helpen bij de ascensie naar de 5e dimensie van Moeder Aarde. Momenteel fluctueren we binnen deze simulatie van de 3e en 4e dimensie. Wanneer we de 4e dimensie bereiken, opereren we vanuit de A.I. Omgekeerde Matrix naar de organische blauwdruk Matrix van de 5e dimensie waar wij opereren vanuit oneindige liefde.

 

Gewoon door simpelweg liefdelicht te sturen naar de locatie van de chakra/sleutel/wet waarmee je het meest aansluit, volbreng je je missie van liefde voor al het leven op aarde. Waarom liefde? Bekijk hieronder de 13e sleutel.

 1. Wortelchakra | Mount Shasta | Wet van actie:   

Deze sleutel wordt dicht gehouden door de opbouw van angst/schuldgevoel/schaamte. Er wordt voortdurend veel angst gecreëerd door vormen van negatieve technologieën in deze landen van de VS die de angst in de huidige/verleden tijd en ruimte vasthouden. Negatieve technologieën zijn satellieten, mobiele telefoonmasten, 5G-torens, technologie waarvan we ons niet bewust zijn en die veel verder gaat dan de mensheid weet dat ze bestaat. Er zijn onzichtbare torens gemaskeerd door gespiegelde onzichtbaarheidstechnologie die verborgen zijn in afgelegen of quarantainegebieden over de hele wereld. Verbinding maken met het algemene algemene collectief van angst voor de aarde. Een voorbeeld hiervan is toen Lumeria in de oceaan zonk, aangezien Californië deel uitmaakt van wat er overblijft van Lumeria. Verdere angst werd veroorzaakt toen de inheemse bevolking op brute wijze werd afgeslacht, verkracht en ontdaan van de veiligheid die deel uitmaakte van hun natuurlijke realiteit en overtuigingen om EEN te zijn met Moeder Aarde.

 

Wachter: Aartsengel Michaël.

 1. Sacraalchakra | Peru | Wet van Ritme:

Deze sleutel is negatief aangetast door het misbruik van alle vormen van seksuele energie op aarde. Dat zou zijn door seksuele zonden die voortkomen uit religie, A.I. creëerde seksuele ziekten, seksueel misbruik, satanische zwarte magische rituelen door de illuminati… De grootste daarvan zijn de pedofilie waaraan de geldbezitters, de overheid en supersterren deelnemen door mensen- en sekshandel in kinderen en volwassenen. Als deze cijfers kloppen, worden er in de VS elk jaar 800.000 kinderen vermist, de rest van de wereld niet meegerekend. Waar gaan ze heen? We weten waar, mensenhandel! De grenzen van Zuid-Amerika en daarbuiten bevatten ondergrondse tunnels van mensen waar sommige van deze gewelddadige handelingen plaatsvinden. Onze sacrale chakra is het energiepunt van waaruit we creëren, daarom is onze soevereiniteit om te weten dat we scheppende wezens zijn, voor ons geblokkeerd of niet goed uitgelijnd. Deze energie is op zijn hoogst krachtig voor het energetisch voeden van de illuminati in de kinderen wanneer ze op deze manieren worden geschonden vanwege hun zuiverheid.

 

Wachter: Aartsengel Raguël.

 1. Zonnevlecht | Afrika | Wet van vrije wil:

Deze sleutel is geschonden door de slavernij die plaatsvond in de geschiedenis van onze aarde in Afrika. Door de vrije wil van deze voorouders te ontnemen, blijft deze zich door tijd en ruimte verspreiden. Het creëren van slachtofferschap en woede onder hun nakomelingen doordat ze in hun verleden niet de natuurlijke geboortekeuze van vrijheid mochten hebben. De politici zetten deze cyclus voort door zoveel mogelijk overheidssteun te verlenen aan deze minderheden in de VS als ze kunnen opbrengen. De Illuminati zijn zich zeer bewust van de zwarte magie die hierdoor ontstaat, omdat deze nakomelingen dit trauma nog steeds in hun DNA-geheugenveld vasthouden. Deze verschillende daden van instemming met het ontvangen van door de overheid gefinancierd geld creëren een negatief contract dat gericht is op het weggeven van hun soevereiniteit.

 

Wachter: Aartsengel Zadkiel

 1. Stellaire gateway | Rusland | Wet van polariteit:

Deze sleutel is uit balans geraakt door veel trauma en dichtheid te creëren door het geweld van de Tweede Wereldoorlog. Toen Adolf Hitler en zijn invloeden op gewelddadige wijze de pijn van het collectief beïnvloedden door enkele van de meest kwaadaardige en gruwelijke daden uit te voeren die een leven voor een ander leven zou kunnen betekenen handelen. Deze voorbeelden die in de openbaarheid kwamen, waren slechts een glimp van enkele van de menselijke experimenten die al duizenden jaren op aarde plaatsvinden via mensenhandel. Dit creëerde een onbalans tussen de negatieve en positieve natuurlijke polariteiten van deze aarde, doordat het collectieve trauma werd vastgehouden, waardoor de negatieve polariteit werd versterkt. De ideale evenwichtige polariteiten zouden eruitzien als het yin- en yang-symbool. In het volgende hoofdstuk zul je “Illuminati in de Holocaust” lezen, wat je zal helpen dit verder te begrijpen.

 

Wachter: Aartsengel Samaël

 1. Keelchakra | Jeruzalem | Wet van trillingen:

Deze sleutel is drastisch onderdrukt door de door de Illuminati georkestreerde, negatieve focus van veldslagen van de multiculturele religies in de aangrenzende landen van Jeruzalem. Het wordt verder onderdrukt door sommige van deze religies of cultureel negatief geprogrammeerde overtuigingen dat vrouwen niet dezelfde rechten hebben als mannen, en dat goddelijk vrouwelijke kledingstukken moeten dragen om hun identiteit te verbergen. Dit creëert een negatieve collectieve onderdrukking van deze groepen vrouwen omdat ze niet in staat zijn te spreken of te handelen naar hun waarheden. Hun identiteit, vertrouwen, eigenwaarde en de zichtbaarheid van gehoord worden wegnemen. Dan vloeit het uit naar het collectief van goddelijk vrouwelijk binnen de Aarde. We hebben gezien hoezeer dit zelfmuilkorven van maskers de aarde door de Covid-19 uit balans heeft gebracht. Dit is dezelfde zwarte magie die ze proberen te voeden door het recht op meningsuiting van mensen te ontnemen. Het creëren van negatieve contracten met archons om hun soevereiniteit van zelfexpressie in alle vormen weg te geven.

 

Wachter: Aartsengel Gabriël

 1. Derde oog | Piramide van Gizeh | Wet van oorzaak en gevolg:

Deze sleutel is verhard door het plaatsen van overtuigingen dat onze verbeelding niet echt is. Ons programmeren door middel van eentonige scholing, dogma’s gecreëerd op basis van psychische expressie en vermogens… Dat wanneer we ons iets voorstellen, wij het gewoon ‘verzinnen’ zijn. Als dat ver van de waarheid is, want ons Derde oog, dat ons verbindt met onze zes zintuigen, is de brug naar ons Hogere Zelf en voorbij de sluier van geheugenverlies. Door chemicaliën in onze tandpasta, water, voedselinname, chem-trails te plaatsen… Ons derde oog opzettelijk verder verkalken en de verwerking van onze pijnappelklier en neurologische denkpatronen vertragen. Ook de geschiedenis van de heerschappij en macht door de kwaadaardige heersers van Egypte door hun verkapte zwarte magie-daden houdt ons in een donkere dichtheid in Egypte.

 

Wachter: Aartsengel Raziël

 1. Kruinchakra | Indië | Wet van wijsheid:

Deze sleutel is vervormd door het creëren van een gevoel van aanbidding via rituele tradities in een negatieve programmering ten opzichte van goden en godheden in India. Sommige van deze entiteiten doen zich voor als goden en zijn kwaadaardig in hun ware oorsprong, omdat ze negatieve buitenaardse rassen of A.I. archonten. Ze voeden zich met de stijgende kundalini-energieën die in deze landen versterkt worden aangetroffen. Wat aanbidding, gebed en energie vereist, is niet van welwillende oorsprong. Verder creëren van folklore gericht op de goddelijke vrouwelijke ontbrekende wijsheid of die gered moet worden door het mannelijke. Programmeren dat wijsheid niet haalbaar is. Zelfs toen is er nog steeds veel geglipt voor de positieve ascensie van de geesteswetenschappen, waaronder yoga en het chakra-endocriene gezondheidssysteem.

 

Wachter: Aartsengel Raphael

 1. Aardester | Atlantische Oceaan | Wet van overgave:

Deze sleutel is verstoord door de vervorming en val van ‘De Kristallijne Smaragdgroene Stad Atlantis’. Toen de onbalans van een te grote behoefte aan intelligentie, macht en heerschappij over Atlantis verspreidde, verspreidde het zich als een A.I. virus dat de omgekeerde matrix veroorzaakt waarin we ons momenteel bevinden. Dit collectief leed, bleef stilstaan, energetisch bevroren in de tijd in deze pijn tot in de toekomst. Toen het veilig genoeg was om te beginnen met de genezing van angst, trauma, verwijdering van wat ons het meest dierbaar leek. Een moment in de tijd waarop het kan worden gezien als slechts één voetstap verwijderd, maar toch ver weg en onbereikbaar tijdens de ascensie van de Aarde. Het voortbouwen op deze frequenties veroorzaakt het verlies van overgave.

 

Wachter: Aartsengel Ariël

 1. Soulster | Griekenland | Wet van evolutie:

Deze sleutel is onderdrukt door de creatie van de tirannie van de Romeinen over religie. Wetten die de groei en evolutie van de bevolking verder uit de weg ruimden, en meer macht gaven aan degenen die deel uitmaakten van hun verwoesting in de geschiedenis van de aarde. Een enorme hoeveelheid gerichte afleiding gecreëerd door de gewelddadige verovering van de naburige koloniën. Het doel is om deze tiranidenprogramma’s over de hele aarde te verspreiden als een donker web dat iedereen die er langs komt, insluit en omhult. Terughouden aan de evolutie van onze Soul Star als collectief.

 

Wachter: Aartsengel Azraël

 1. Universele gateway | Australië | Wet van doel:

Deze sleutel werd verstoord door het koloniseren van een van ‘s werelds oudste inheemse volkeren en wortels van deze aarde in Australië. Hun verbinding met alle natuurlijke manieren van leven in harmonie met Moeder Aarde verscheuren, door hun tiranstructuren van religie, scholing en het bevorderen van branding van wat juist is en wat niet… Australië leidt op manieren van licht en harten die geactiveerd worden op De aarde als collectief. Omdat ze energetisch gezien een van de helderste delen van de landen van Moeder Aarde zijn. Ze zijn in alle vier de heilige richtingen omgeven door water, dat het kanaal en de beschermer van hun krachtvelden is. Een aantal van de mooiste dierenlevens zijn daar te vinden, die hard werken in dit meest essentiële chakrapunt om voltooiing binnen de wet van het doel tot stand te brengen. Waar er een voltooiing is, zal er altijd een wedergeboorte volgen, het is de dans van de schepping.

 

Wachter: Aartsengel Uriël

 1. Shambhala | Tibet | Wet van potentieel:

Deze sleutel wordt sinds het begin der tijden door de Tibetaanse monniken bewaakt en waarom is het zo dat zij gedurende de hele geschiedenis van de aarde het doelwit zijn geweest, hele tempels zijn weggevaagd en hun leringen op onethische wijze zijn weggevaagd. Waarom het is overgenomen door het plaatsen van bindende controle over het Tibetaanse volk, dat in dienstbaarheid is geplaatst om niet toe te staan ​​dat het potentieel van wat deze mensen werkelijk benutten, wordt gedeeld en uitgedrukt aan de wereld. Hoe dan ook, elke dag komen de krachtigste ontwakingsfrequenties voort uit deze sleutel en weerklinken als stille trillingsrimpelingen die de hele aarde omarmen. Het activeren van de Shambhala in alle zielen die dit toestaan.

 

Wachter: Aartsengel Jophiël

 1. Binnenaarde | VK/Ierland | Wet van Genade:

Deze sleutel heeft lange tijd een focuspunt gehad in onze geschiedenis van de eerste plannen voor invasies van inheemse landen. Bloedvergieten na bloedvergieten. Tot op de dag van vandaag staat het onder de controle van Archon-pionnen, negatieve reptielachtige koningen en koninginnen die de monarchie als hun instrument gebruiken. Er komen sterke negatieve buitenaardse bases voort uit deze landen die ervoor zorgen dat deze sleutel wordt aangetast met hun collectieve gedachtevorm van controle en onderdrukking, waardoor de genade niet zo vloeiend via deze sleutel naar buiten kan komen. Sterke AI is gericht op de mensen in Groot-Brittannië, maar ze ontwaken nog steeds met de Ierse landen en mensen die verliefde ruimte voor hen hebben.

 

Wachter: Aartsengel Anaël

 1. Hartchakra | Kosmische en aarde-gateway | Wet van de liefde:

Wanneer al het bovenstaande is bereikt voor individuele zelfgroei, in balans en geactiveerd, ben je in staat verbinding te maken met het oneindige liefdeslicht van het grote centrale hart van de Cosmic & Earth Gateway, de 13e sleutel, de geïnactiveerde 13e DNA-streng. We realiseren ons niet dat we de hele dag binnen deze 13e sleutel werken, heen en weer. Wanneer we de diepste liefde bereiken en voelen voor iedereen om je heen, zelfs voor degenen die jou of anderen schade hebben berokkend. Wanneer je oneindige liefde kunt vinden in de donkerste mensen en plaatsen. Onthoud dat liefde juist het weefsel is dat levenskracht geeft aan dit prachtige universum, het is wat ons de vonk van de schepping geeft. En het is de enige brug tussen deze 3D A.I. omgekeerde Matrix-simulatie, via onze oneindige liefde naar binnen frequentieportaal van ons hart.

 

Wachter: Aartsengel Sophia,