Aartsengelen

Archangel
Male Archangel
Angelic art
Archangel against evil
Archangel
previous arrow
next arrow
Shadow

The Archangels Explained.

De Aartsengel, een beroemd hemels wezen met elk zijn eigen kwaliteiten, energieën en missies. Er zijn meerdere rassen onder de titel Aartsengel; Bijvoorbeeld; Aartsengel Michaël is een serafijn, terwijl aartsengel Chamuël een cherubijn is. Ja, de Aartsengelen zijn geen ras op zichzelf, maar een rang binnen de Hiërarchie.

Als je de gegeven informatie doorneemt, zul je ontdekken dat de Aartsengelen vaak in de laatste rang binnen de Engelenhiërarchie worden geplaatst, maar dit is verkeerd. Als je naar de hiërarchie kijkt en weet waar de Engelen voor staan, zul je begrijpen waar ik vandaan kom. Van aartsengelen wordt vaak gezegd dat ze de leiders, commandanten of engelenvorsten zijn. Een prins of een commandant kan hun legioen niet vanuit een dergelijke positie leiden. Daarom geloof ik dat dit verkeerd geïnterpreteerde informatie was. Vanaf de eerste dag dat ik aan mijn reis begon, voelde ik dat deze informatie verkeerd was, dus vroeg ik de engelen met wie ik werk hierover en kreeg te horen dat een Aartsengel overal in de Hiërarchie geplaatst kan worden. Hun rang binnen hun rijk is verbonden met de missie van hun ziel. Aartsengelen zijn er in veel verschillende vibraties, waarbij elke engel binnen zijn eigen rijk werkt, samen met het legioen dat zij regeren. Zij zijn de belangrijkste onder hun gelederen, want zij leiden hun legioenen en regeren hun eigen gebied binnen dit rijk. Maar zelfs de Aartsengelen moeten verantwoording afleggen aan andere Engelenwezens, de overheden die regeren binnen de Dimensie waarin hun rijk zich bevindt.

Artistic Archangel

De zeven heersende Aartsengelen.

De Aarde maakt deel uit van een multiversum, binnen dit multiversum bevinden zich vele dimensies, rijken, zakrijken en subgebieden met elk hun eigen hiërarchie. Er is één hemels wezen per bestaansgebied, zij regeren over de aarde en het daarmee verbonden universum. Deze wezens zijn de Raad van de Aarde of de Ouderling, afhankelijk van hoe je ze noemt. Sommigen beschouwen ze als Goden en misschien zijn ze dat op een bepaalde manier ook, maar voor mij zijn ze dat niet, want er is één scheppende kracht die boven alles staat en hij en zij zijn de god en godin en zijn de energieën die heersen over elk aspect in het universum. Er zijn zeven hemelen en zeven dimensies verbonden met de aarde, elk van de heersende aartsengelen is de ware meesters van dat rijk. Maar wie zijn de zeven belangrijkste aartsengelen?

 1. Baraquel,
 2. Lumiel,
 3. Shemeshiel,
 4. Tamitiel,
 5. Dayael,
 6. Elikael,
 7. Archarael,

Dit zijn de hemelse namen van de aartsengelen die over de hemel regeren, maar de meeste zijn op aarde bekend onder verschillende namen. De echte namen van deze engelen zijn verborgen gebleven tot de moderne tijd, waarin meer informatie over deze engelen wordt onthuld.

Aartsengel Baraqiel is het hemelse wezen dat naar de aarde werd gebracht toen de mensheid klaar was om hun hogere bewustzijn uit te breiden. Lumiel is verantwoordelijk voor de mysteries van de hemel. Hij verbergt net als de lagere heersers de hemelse kennis voor de mensheid, maar hun reden is om mensen van Ascentie te weerhouden. Het enige verschil tussen Lumiel en de lagere heersers is hun redenering, terwijl Lumiel het uit bescherming doet, willen de lagere heersers chaos creëren. Lumiel heeft net als elke andere engel gevochten om hun waarheid geheim te houden en zal dat blijven doen. Daarom zeg ik; geloof niet alles wat je hoort, vooral binnen de spirituele gemeenschap zijn er veel slangen verborgen die niets anders willen dan fragmenten van kennis gebruiken voor rijkdom en roem. Shemeshiel is de Engel van de natuur, ze zijn zich bewust van het belang van de natuur binnen elke dimensie. Dayael is de engel van mededogen en Elikaiel regeert over verlossing en wie deze ontvangt. Tamiiel is de heer van onbaatzuchtigheid en Archarael regeert over de verlichting van de schepper. Deze zeven engelen zijn de poortwachters van de hoofdpoorten die naar hun individuele rijken en subgebieden leiden. Maar er zijn veel meer aartsengelen waarvan bekend is dat ze over de kleinere delen van de hemel regeren en ook kleinere poorten bewaken. Hieronder vindt u een lijst met namen van aartsengelen, sommige bekend, sommige onbekend.


 List of Archangel Names. 
 

 • Archangel Adonael – unknown Archangel
 • Archangel Amitiel – Angel of truth.
 • Archangel Anael – Archangel of love and passion.
 • Archangel Ariel – Archangel of nature, animals and healing.
 • Archangel Aurora – Archangel of the North, Angel of the Elements.
 • Archangel Azrael – Angel of Death.
 • Archangel Camael – Archangel of the sight, chief of powers.
 • Archangel Cassiel – Arhangel of Saturn.
 • Archangel Chamuel – Archangel of self love, love and relationships.
 • Arhangel Gabriel – whose name means hero of god.
 • Archangel Gadriel – Angel of Prayer.
 • Archangel Halaliel – Archangel of Karma
 • Archangel Haniel – Guardian of tree of life.
 • Archangel Laoth – Angel who warts off evil.
 • Archangel Jehudiel – ruler of the celestial spheres.
 • Archangel Jeremiel – archangel whose name means “mercy of God.”
 • Archangel Jophiel – Archangel of beauty.
 • Archangel Kafziel – Angel who guards over Saturn.
 • Archangel Kemuel – Chief of the seraphim.
 • Archangel Metatron – one of the greatest archangels, second to god.
 • Archangel Michael – Leader, guardian, Angel who protects.
 • Archangel Nathaniel – Archangel of fire.
 • Archangel Orifiel – archangel over the second hour of the day.
 • Archangel Ouriel – archangel who commands demons.
 • Archangel Phanuel – archangel who is an interpreter of revelations.
 • Archangel Pravuil – an angel who keeps all the records of heaven.
 • Archangel Pronoia – an archon angel who helped make mankind.
 • Archangel Raguel – angel who watches over the behavior of angels.
 • Archangel Ramiel – angel who oversees visions and souls.
 • Archangel Raphael – angel of healing and joy.
 • Archangel Raziel – Angel of mystics, magic and mysteries.
 • Archangel Sabrael – archangel who guards the first heaven.
 • Archangel Sachiel – ruling angel of Jupiter.
 • Archangel Sandalphon – giant protective angel of Earth, prayer.
 • Archangel Samael – Archangel of judgement and justice.
 • Archangel Sithriel – prince of the first heaven.
 • Archangel Simiel – Archangel of the stars.
 • Archangel Uriel – Ruler of ancient scribt.
 • Archangel Yefefiah – archangel who is the prince of the Torah.
 • Archangel Yerachmiel – an archangel who rules earth.
 • Archangel Zadkiel – archangel who rules heaven.
 • Archangel Zaphkiel – angel whose name means “knowledge of God.”