The Story of the Fallen Ones

De introductie naar de gevallen Engelen

De gevallenen, Engelen die neerdaalden in de lagere sferen nadat ze deel uitmaakte van de hoogste hemelse ranken. Er zijn verschillende redenen waarom zowel Engelen als zielen de keuze maken om deel te worden van de lagere sferen ook wel bekend als Hel. Niet iedere Engel die neerdaalde, maakte deel uit van de hemelse opstand. Om maar een voorbeeld te noemen, er was niet één maar meerdere hemelse opstanden waardoor verschillende verlichte zielen hun titels en hun hemelse taak verloren maar zo zijn er ook die echt totaal verbannen werden zonder de mogelijkheid tot het terugkeren denk hierin aan Azazel.

De eerste opstand.

De eerste opstand werd geleid door de Samjaza beter bekend als de Aartsengel Samael, een hemelse generaal die werd misleid door zijn rechterhand Azazel. De lichtwezen Azazel wou macht over de mensheid, er was een diepliggende jaloezie en zelfs haat gericht naar de mensheid. Zijn doel was om deel te worden van de mensheid en zo hun te begeleiden naar hun eigen vernietiging. Het maakte deze lichtwezen niet uit wat dit hem of anderen zal kosten, hij verspreidde zijn negativiteit en gedachtegangen door het gehele universum en fluisterde steeds narigheid in de oren van zijn generaal. Dit deed Azazel bewust wetend dat hij nooit deze opstand alleen aan kon gaan. Hij had andere machtige zielen nodig zoals de Aartsengel Samael nodig en zo bleef hij zijn energie en intenties het universum in sturen hopen dat iemand zou toehappen.

Het koste Azazel heel veel energie en moeite om de Aartsengel Samael die niets anders dan liefde voelde voor God en zijn taak richting de mensheid met liefde deed. Pas toen deze krachtige Aartsengel werd geconfronteerd het verlies van zijn twin energie dat hij aan Gods plan begon te twijfelen. Azazel vulde zijn oren met leugens, verhalen over het eeuwige verlies van de tweelingzielen energie door de scheiding van het mannelijke en vrouwelijke. Azazel vertelde hem dat zijn verlies verbonden was met de mensheid dat God creëerde, Daarnaast had zijn verlies genoeg achterdochtigheid in Samael gewekt dat hij steeds meer van de leugens geloofde zo ook zijn verhaal dat een heerser zo machtig als Samael koning hoorde te wezen.

Samael die door de scheiding van zijn “tweelingziel” het vrouwelijke deel van zijn ziel geloofde wat Azazel deelde met hem en met andere Engelen. Het verlies van zijn vrouwelijke deel van zijn ziel zonder echt een verklaring zorgde ervoor dat Samael een deel van zichzelf verloor en dus vergat wie hij werkelijk was. Zijn keuzes waren beïnvloed door Azazel en zonder enig nadenken begon hij zijn voorbereidingen tot het neerdalen naar de Aarde. Samen met Azazel zou hij de mensheid leiden naar een verbeterde toekomst gecreëerd vanuit Azazel’s perspectief. Bij aankomst op Aarde realiseerde de Engelen die Samael en Azazel trouw volgde pas dat hun niet langer behoorde tot de hemelse sferen. Hun energie, hun vibraties waren gedaald en maakte het communiceren met anderen en God zelf onmogelijk. Er kwam een chaos, een paniek en de Engelen verspreide zich binnenin de vijfde en de zesde binnen het Aardse atmosfeer. Een van deze werelden kennen we als Avalon, een dimensie waar een aantal van deze engelen hun plek vonden en zo andere werelden creëerde. Andere engelen kozen ervoor om lichamen over te nemen waardoor de genen van de mensheid voor altijd veranderde. Hun energie manipuleerde het lichaam van en vormde reuzen want er is geen menselijk lichaam wat de energie van een engel aankon. Het leek erop dat niets werkte voor deze zielen, hoe langer ze op Aarde waren hoe meer duisternis ze verspreide en dus kwam er het besluit om een plek voor deze type zielen te creëren. Iedere engel die koos om Azazel en Samaels orde volgen werden verbannen naar de duisterste plek wat hun nieuwe thuis werd en nu bekend is bij ons als de hel. Nadat deze engelen verbannen werden door God warden er anderen gekozen om de mensheid te begeleiden. Een van deze engelen is bijvoorbeeld de toch redelijke onbekende Aartsengel Aurora, de Aartsengel Ariel en vele anderen. Terwijl Aartsengel Aurora haar licht straalde om de ware aard van bepaalde engelen te laten zijn aan mensen zorgde de Aartsengel Ariel ervoor dat de reuzen die gecreëerd waren een eigen plek kregen waar ook hun in alle rust zich konden ontwikkelen. Deze toch wel wijze zielen vind je terug in afbeeldingen uit het verre verleden waar de mensheid krachtige zielen eerde. Dit was de allereerste opstand, het was niet een oorlog zoals velen voorzagen in plaats daarvan was het een keuze om te leven in lagere sferen zonder te weten wat dit met hun zou doen.

Net toen de rust aanbrak was het woord van Azazel verspreid en het inspireerde een van de machtigste brengers van licht die we kennen als Lucifer. De naam, de titel Lucifer (Lucifer) is niets meer dan een cover, het is niet zijn echte naam en die zal ik ook niet geven want ik wil deze energie geen kracht geven alleen de ware geïncarneerde engelen hier op Aarde weten de naam.

De tweede opstand

De tweede opstand, hetgeen waar de meeste mensen het over hebben gebeurde veel later dan de eerste opstand. De Eerste opstand gebeurde in het verre begin, de tijd dat de mensheid nog net geheel ontwikkeld was, de tijd dat de Aarde er geheel anders uitzag. De tweede gebeurde tijdens een belangrijke ontwikkelingsfase van de mensheid in de prehistorie.

De bekende verhaal van één engel die een opstand leidde zonder een reden behalve zijn eigen ego genaamd lucifer, de lichtbrenger is door de eeuwen heen wat veranderd. Laten we starten met één vraag, hoe kan een engel waarvan de naam staat voor hetgeen waar God en zijn engelen eigenlijk uit bestaat; puur licht nu vallen? Een lichtwezen verbonden met de planeet van de liefde en licht van het universum tegelijkertijd het duister representeren?

Wie is Lucifer eigenlijk?

Eén van de meest gestelde vragen is wie is Lucifer. Er zijn zoveel verhalen bekend van deze engel met zijn vele namen maar wat is nu waar? Sommigen geloven dat Samael eigenlijk Lucifer is terwijl anderen denken dat Lucifer verbonden is met de Aartsengel Michael omdat beide namen verbonden zijn met het licht en de bron. Nee, ik geloof niet dat Aartsengel Michael en Lucifer dezelfde engel zijn, ja beide namen dragen dezelfde betekenis met zich mee maar dit betekend niet dat het dezelfde ziel is.

Na veel onderzoeken en gesprekken met verschillende Engelen bleef één naam naar voren komen, de naam Lumiel. Lucifer voor zijn val was genaamd Lumiel en hij is gevallen net als vele anderen maar hij is niet degene verantwoordelijk voor de tweede opstanding. Lumiel zijn naam net als die van Samael was gebruikt door een andere entiteit om angst en chaos te verspreiden en de ware bron geheim te houden van de mensheid. Lumiel is een van de engelen die uit de hemel gedaald is om de word en energie van een ander te verspreiden, en zo meer negativiteit, en duisternis te creëren, waardoor ze de controle over de mensheid zouden winnen.

De ware verhaal van Lucifer is zo anders dan je zou verwachten. Lumiel was zeer geliefd zowel in de hemel als na zijn val, men zocht een verbinding tussen hem en Jezus omdat ze dezelfde titel droegen namelijk morgenster. Men deelde het woord dat Jezus gelijk stond als Mithra en er zijn er die geloofden dat dit dezelfde ziel was maar dit is niet zo. Dit soort half waarheden warden gedeeld om verwarring en dus chaos te verspreiden. Er zijn zeer oude teksten gevonden met de tekst Oh lucifer hoe je daalt. Dit was gesproken in symbolisme naar het licht zelf maar de mensheid speelde met deze woorden en gebruikte het om macht te krijgen en zo voedde ze de duisternis weer. Het was tijdens deze tijden dat we als mensheid fouten maakten, de engelen die neerdaalden brachten namelijk kennis met zich mee en er zijn mensen geweest die hun kennis inzette voor macht. Hierdoor zijn er verschillende religieuze oorlogen ontstaan omdat iedere stam zijn eigen kennis wou gebruiken voor macht en dus startte de mensheid zelf de derde opstand.

Maar laten we nu terug keren naar de tweede opstanding.

De tweede opstanding was voor de val van Lucifer, hij behoorde dus niet bij deze opstanding al word dit wel gedeeld. In plaats daarvan viel deze engel op het moment dat de mensheid de wijsheid van de Engelen werden misbruikt door de leiders van onze wereld. De tweede opstanding begon in de tijd van de Sumerische tijdperk, de tijd van Egypte en Kanaäniet. Het is tijdens deze opstand dat ook Atlantis zonk en alle kennis die daar was opgedaan verdween van onze aardbodem. In plaats daarvan kwamen halve waarheden kijk maar naar de bijbel, ieder die deze boek leest kan zien dat er stukken uit missen. Dit zijn stukken die ze expres uit het boek houden tot op de dag van vandaag.

Door de Eeuwen heen zijn er leiders geweest en hun Archons die hun valse waarheden bleven verspreiden deels uit woede en jaloezie. Dit heeft de wereld gecreëerd waar we in leven en ervoor gezorgd dat er een eeuwige strijd is tussen het licht en het duister. Denk hierin aan ziektes, negativiteit en agressiviteit, al het duister groeit zolang we ons laten beïnvloeden. Dat is natuurlijk ook hun tactiek, ze gebruiken de kennis die ze hebben opgedaan door de eeuwen heen en gebruiken het tegen de mensheid en we geven hun die mogelijkheid.

De engelen zoals Samael die tijdens de eerste opstanding zijn gevallen hebben ervoor gekozen om te leven in andere werelden. Er zijn er die vanuit de lagere sferen samen werken met andere lichtwezens maar er zijn er ook die proberen de krachtige lichtwezens zoals de Elohim en de Aartsengelen te blokkeren. Hoe minder contact er is tussen de mensheid en deze lichtwezens hoe meer hun de controle hebben over deze nu chaotische wereld. Deze entiteiten leven in de werelden zoals Avalon en willen de Elohim en Aartsengelen op afstand houden in de angst dat deze werelden van hun worden afgenomen. Ze wouden hetgeen wat  Aartsengel Metatron wist gebruiken om een nieuwe netwerk te bouwen, en zijn daarom aan hem verschenen tijdens zijn Aardse leven. Ze deelden de plannen voor de Aarde met hem wetende dat hij een krachtige ziel was. Enoch voelde voor deze zielen en wou ze hulp bieden, een mogelijkheid tot het vinden van een weg terug en dit heeft Azazel tegen hem gebruikt. Azazel was ervan overtuigd dat hij de wijsheid van Enoch kon gebruiken maar Enoch zag op tijd door de leugens van Azazel heen en bleef hierdoor puur een ziel van hogere sferen gevormd in het licht.

Helaas wist Azazel toch een deel van zijn wijsheid te verkrijgen voordat Enoch een Aartsengel werd. Azazel leerde hoe hij het energetisch lichaam van de mensheid en engelen kon manipuleren, hij verkreeg de kennis over het menselijke DNA en hierdoor had hij de kracht om ziektes te tot leven te roepen. Het was ook Azazel die leerde hoe onze energetisch lichaam en onze chakras te beïnvloeden waardoor we net als de Aartsengel Samael langer zoeken naar onze wederhelft. Ook wist hij de connectie met onze ziel te verzwakken want hij wist als we in contact staan met onze hogere zelf waren we minder beïnvloedbaar. Zijn doel en wens is dat we als mensen onze connectie met het Goddelijke volledig verliezen zodat hij alle macht over deze wereld krijgt. Het plan van deze gevallen Engel is bij zeer weinig bekend, alleen Aartsengel Michael, Aartsengel Samael en de Engelen die ervoor hebben gekozen te incarneren weten van hun plan en werken hun tegen. Ze hopen de mensen hun verlichting te bieden maar dit word tegen gegaan door de gevallen engelen die werken onder Azazel en dus is dit een strijd wat doorgaat tot op de dag van vandaag. Het zijn deze wezens die de lust voor kracht, ego, en materie stimuleren en hebben de kracht tot het manipuleren van de waarheid wat een verwardheid met zich meebrengt iedere keer dat ze dit doen.

Ik heb dit persoonlijk meegemaakt en ben door deze ervaring op onderzoek gegaan naar informatie over de hele wereld. Tijdens mijn onderzoek leerde ik van hun plan door de dromen die ik had en met ieder stap die ik nam, viel een nieuwe puzzelstuk op zijn plek. Er zijn maar weinig mensen die klaar zijn voor dit onderwerp en toch is het heel belangrijk dat het bekend gemaakt word. We kunnen helaas niet allemaal onze hoofden ervoor wegdraaien in plaats daarvan is het belangrijk dat we de waarheid leren zodat onze connectie met het Goddelijke en onze ziel versterkt.

Kortom, de opstand die we allemaal kennen vanuit de boeken is niet wat men ervan verwacht het gaat veel dieper dan menig één doorheeft. Het is niet zo zwart/ wit zoals ze ons willen vertellen in plaats daarvan gaat dit verhaal vele malen dieper en is een strijd wat nog altijd deel uit maakt van onze wereld. De derde opstanding en de vierde die nog gaat komen behoren tot de ontwikkelingen en invloeden van de tweede opstanding, het zijn gevolgen van de keuzes die gemaakt zijn.